Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


fy_sekunda

Fyzika 2.B

Hodinová dotace předmětu je 2 hodiny běžné výuky týdně, jednou za dva týdny je zařazena hodina laboratorních prací1).

Probírané učivo

 1. Elektromagnetické jevy
  • magnetické účinky elektrického proudu
  • magnetické pole cívky s proudem
  • působení magnetického pole na cívku s proudem
  • elektromagnetická indukce
 2. Střídavý proud
  • vznik střídavého proudu
  • alternátor, dynamo
  • transformátor
  • rozvodná elektrická síť
 3. Polovodiče
  • vlastnosti polovodičů
  • polovodičová dioda
 4. Akustika
  • zvuk a jeho šíření v různých prostředích
  • hlasitost zvuku
  • hluk, ochrana před nadměrným hlukem
  • rezonance
 5. Jaderná fyzika
  • atom, atomové jádro
  • radioaktivita
  • jaderné reakce, syntéza a štěpení jader
  • jaderná elektrárna
  • ochrana před zářením
 6. Optika
  • světlo, zdroj světla
  • šíření světla v různých optických prostředích
  • zatmění Slunce a Měsíce
  • odraz a lom světla
  • zobrazování zrcadly, čočkami a optickými přístroji
  • oko jako optická soustava
 7. Země a vesmír
  • Sluneční soustava
  • vznik, vývoj a zánik hvězd
  • galaxie

Učebnice

V prvním a druhém ročníku šestiletého studia používáme na našem gymnáziu sadu učebnic „Fyzika 6 až 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia“ od M. Macháčka, kterou vydává nakladatelství Prometheus.

Další literatura

Následující publikace byla vydána nakladatelstvím Prometheus.

1)
Třída je rozdělena na dvě skupiny, účastní se vždy jedna z nich. Paralelně ve druhé skupině probíhají laboratorní práce z přírodopisu.
fy_sekunda.txt · Poslední úprava: 25.07.2017 08:24 autor: Ivana Stefanová

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki