Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


prog

Úvod do programování

„Snaha o vytvoření blbuvzdorného programu je beznadějná, protože blbci jsou geniální.“

Motivace a cíle

Moderní elektronická zařízení a počítače v nejrůznějších podobách jsou nedílnou součástí našich životů. Proto pro stále větší okruh pracovníků především v technických oborech (ale zdaleka nejen tam) je seznámení se základy a principy programování počítačů důležitou součástí jejich vzdělání. Na tuto poptávku se škola snaží reagovat nabídkou nepovinného předmětu úvod do programování.

Cílem předmětu je, aby žáci získali základní praktické dovednosti při algoritmizaci úloh, jejich převodu do konkrétního programovacího jazyka a ladění programů. Vzhledem k relativně malému rozsahu výuky a k ohromné dynamice celého IT oboru nelze očekávat, že během roku vychováme „hotové programátory“. Aktivní zájemci by však měli získat základní přehled a jistý solidní základ, který mohou dále rozvíjet ve vysokoškolských kurzech a při následném samostudiu.

Programovací jazyk

Otázka výběru programovacího jazyka pro výuku programování byla a stále je předmětem mnoha urputných diskusí. Osobně se domnívám, že na výběru do jisté míry nezáleží – podstatné je pochopení principů a osvojení základních konstrukcí a postupů, které jsou do značné míry univerzální. Beztak vznikají stále nové programátorské jazyky, konkrétní oblasti mají své specifické požadavky a preference a ty se navíc v čase mění. Tvrzení o nutnosti celoživotního vzdělávání platí všeobecně, ale v oblasti informačních technologií dvojnásob.

Při výuce budeme používat Python (konkrétně Python 3). Jedná se o moderní jazyk s mnoha atraktivními vlastnostmi, který je úspěšně využíván pro výuku i na řadě světových vysokých škol, ale zároveň je také široce prakticky používán (v současnosti se zdá, že jeho popularita stále roste). Myslím, že pro naše (výše deklarované) účely velmi dobře poslouží.

Aktuální ročník

Na této stránce naleznete různé informace, odkazy a poznámky k výuce v právě probíhajícím ročníku.

Další informace

Zde naleznete několik odkazů na webové stránky, které vám umožní prohloubit vaše znalosti či nalézt doplňující informace. Samozřejmě platí, že vaším nejlepším přítelem v tomto směru je internetový vyhledávač.

  • https://www.python.org/ - Domovská stránka projektu Python včetně aktuálních verzí programu ke stažení, kompletní dokumentace a spousty dalších souvisejících informací (v angličtině).
  • https://python.cz/ - Stránka české komunity okolo jazyka Python, která mj. obsahuje odkazy na řadu výukových materiálů (některé i v češtině). Za zmínku dle mého stojí Učíme se programovat v jazyce Python 3 a kniha Ponořme se do Pythonu 3.
  • Online kurz Pythonu určený úplným začátečníkům.
  • K řešení jednodušších úloh můžete využít online vývojové prostředí jazyka Python 3 s možností ukládání vlastních zdrojových kódů a ladění (obejdete se tedy i bez instalace prostředí Python na váš počítač).
  • Na počítačích s operačním systémem Microsoft Windows je kromě základního vývojového prostředí IDLE možno pracovat i ve zdarma šířeném nástroji Microsoft Visual Studio ve verzi Community 2019, multiplatformní alternativou je PyCharm firmy JetBrains rovněž v Community edici. Oba nástroje poskytují ohromné možnosti na profesionální úrovni, otázkou je jejich přínos pro začátečníky.
prog.txt · Poslední úprava: 31.08.2019 10:24 autor: Ivana Stefanová

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki