Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


prog:py-inst

Instalace Pythonu

Zde si popíšeme jednu z celé řady možností, jak nainstalovat Python se základním vývojovým prostředím na počítač s operačním systémem Microsoft Windows (budeme uvažovat verzi 7 nebo vyšší)1). Budeme předpokládat, že k počítači máte administrátorská práva.

Na oficiálních stránkách projektu Python nalezneme seznam dostupných verzí pro OS Windows a vybereme si poslední stabilní vydání (nikoliv tedy release candidate s označením rc). Zvolíme Windows executable installer, přitom pro 64bitové operační systémy volíme verzi x86-64, pro 32bitové x862). Kliknutím zvolený soubor stáhneme ze serveru.

Spustíme instalační soubor3). V úvodním dialogu zaškrtneme volbu Add Python to PATH a poté pokračujeme volbou Customize installation. Na další stránce (Optional Features) zkontrolujeme zaškrtnutí všech položek, na stránce Advanced Options zaškrneme (pokud ještě není) Install for all users a Add Python to environment variables a tlačítkem Install spustíme vlastní instalaci (musíme potvrdit akci se zvýšenými oprávněními, případně zadat heslo k účtu správce). Následně vyčkáme provedení instalace (Setup Progress), než je po chvíli tato operace dokončena. Základní kroky jsou shrnuty rovněž na následujících obrázcích.
Instalace Pythonu 1 Instalace Pythonu 2 Instalace Pythonu 3 Instalace Pythonu 4 Instalace Pythonu 5

Ve složce dokumentů aktuálního uživatele si vytvoříme podsložku pro ukládání zdrojových souborů v jazyce Python, řekněme Python. Nyní pomocí menu Windows nalezneme mezi nedávno přidanými programy (nebo vyhledáním dle abecedy) položku IDLE (Python 3.6 64-bit)4) a odešleme ji (či přetáhneme myší) jako zástupce na plochu. Nakonec ještě upravíme vlastnosti tohoto zástupce (po kliknutí pravým tlačítkem myši vybereme Vlastnosti) tak, že do pole Spustit v: vložíme nedávno vámi vytvořenou složku pro zdrojové kódy.

Tím bychom měli být hotovi, vyzkoušíme ještě, zda vše proběhlo správně. Ve vaší složce pro zdrojové kódy vytvořte soubor test.py5) s následujícím obsahem

test.py
print("Toto je jazyk Python!")
print("Funguje to!")
input("Stiskni ENTER...")

nebo si jej stáhněte a uložte. Po dvojitém kliknutí by mělo dojít ke spuštění testovacího kódu (otevře se okno příkazového řádku operačního systému a vypíší se předmětná hlášení, po stisku klávesy Enter se program ukončí a okno se uzavře. Ještě vyzkoušíme spuštění IDLE (interaktivního prostředí Pythonu) pomocí zástupce na ploše. Měli bychom vidět okno shellu s uvítací informací.Python shell Pokud v menu vybereme postupně položky File a Open …, otevře se dialog pro výběr souboru ve správně přednastavené složce (obsahuje náš soubor test.py). Po jeho vybrání se otevře okno editoru s nám již dobře známým obsahem. Spustíme program v IDLE (klávesou F5 nebo volbami Run a Run Module v menu) a výstup programu by se měl ukázat v okně shellu.

Tímto byste měli mít všechno připraveno a můžete se vesele pustit do programování!

1)
Distribuce operačního systému GNU/Linux již mají Python obvykle nainstalovaný, případně je snadné doinstalovat jej pomocí správce balíčků z repozitářů vaší distribuce.
2)
typ zjistíme např. z informací o systému mezi nastaveními vašeho OS
3)
V době psaní této stránky byla aktuální verze Pythonu 3.6.2 a pro 64bitový OS se soubor jmenoval python-3.6.2-amd64.exe
4)
číslo a typ verze odpovídá vaší konkrétní instalaci
5)
.py je standardní přípona pro programy napsané v Pythonu
prog/py-inst.txt · Poslední úprava: 02.09.2017 07:35 autor: Ivana Stefanová

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki