Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ma_kvarta

Matematika 2.A

Hodinová dotace předmětu je 5 hodin týdně (z toho je 1 hodina dělená na 2 skupiny).

Probírané učivo

 1. Planimetrie
  • shodná zobrazení
  • stejnolehlost
 2. Funkce
  • obecné vlastnosti funkcí
  • lineární funkce
  • kvadratická funkce
  • lineární lomená funkce
  • funkce s absolutní hodnotou
  • mocninná funkce
  • inverzní funkce
  • funkce s odmocninami
  • exponenciální funkce
  • logaritmická funkce
 3. Goniometrie
  • goniometrické funkce
  • goniometrické rovnice a vzorce
  • trigonometrie
 4. Komplexní čísla
  • zavedení komplexních čísel
  • operace s komplexními čísly
  • geometrické znázornění komplexních čísel
  • řešení rovnic v oboru komplexních čísel
 5. Stereometrie
  • polohové vlastnosti útvarů v prostoru
  • metrické vlastnosti útvarů v prostoru
  • tělesa

Učebnice

Pro výuku matematiky používáme sadu učebnic řady Matematika pro gymnázia z nakladatelství Prometheus.

Další literatura

Pokud není uvedeno jinak, pocházejí uvedené publikace z produkce nakladatelství Prometheus. Další prameny v elektronické formě viz přehled.

ma_kvarta.txt · Poslední úprava: 28.08.2022 16:33 autor: Ivana Stefanová

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki