Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


matematika

Výuka matematiky

„Netrapte se svými potížemi s matematikou. Mohu vás ubezpečit, že ty moje jsou mnohem větší.“ — Albert Einstein

Předměty matematika (v rozvrzích pod zkratkou MA) a seminář z matematiky (v rozvrzích pod zkratkou SMA) jsou stejně jako všechny ostatní předměty vyučovány dle schváleného školního vzdělávacího programu (ŠVP). Tímto dokumentem je určena hodinová dotace pro každý ročník, rozsah probíraného učiva i požadovaná úroveň znalostí, kterou by žáci měli v průběhu školního roku získat.

V níže uvedených oddílech matematika a seminář z matematiky naleznete pro každou třídu, kde vyučuji daný předmět, odkazy na dvě další stránky.

 1. Na první z nich naleznete jednak osnovu výuky (která je vlastně výtahem z ŠVP), jednak seznam používaných učebnic a dalších pomůcek, jako jsou tabulky, sbírky úloh a další literatura (i v elektronické podobě) k probíraným tématům.
 2. Obsah druhé stránky se bude v průběhu školního roku postupně plnit aktuálními informacemi týkajícími se výuky předmětu v dané třídě. Jejich rozsah a charakter se může do značné míry přizpůsobit vašim potřebám a požadavkům.

Matematika

Matematika se vyučuje jako povinný předmět pro žáky všech ročníků čtyřletého i šestiletého studia.

Ve školním roce 2023/2024 vyučuji matematiku v těchto třídách: 3.A a 6.B.

Třída Osnovy a učebnice Aktuality
3.A zde zde
6.B zde zde

Seminář z matematiky

Seminář z matematiky je jedním z povinně volitelných předmětů pro žáky od druhého ročníku čtyřletého studia výše a od čtvrtého ročníku šestiletého studia výše.

Ve školním roce 2023/2024 vyučuji seminář z matematiky ve třídě 6.B.

Třída Osnovy a učebnice Aktuality
6.B zde zde

Matematická olympiáda

Pro žáky s hlubším zájmem o matematiku je každoročně pořádána matematická olympiáda. Logo matematické olympiády Jedná se o oficiální soutěž vyhlašovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Na organizaci a zajištění se podílejí Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) a Matematický ústav Akademie věd ČR. Soutěž si klade za cíl vyhledávat talentované studenty a systematicky rozvíjet jejich matematické schopnosti.

Úkolem účastníků je samostatně řešit zadané úlohy z různých oblastí matematiky, jejich obtížnost je odstupňována dle věkových kategorií. Ti, kteří uspějí ve školním kole, postupují do dalších kol soutěže organizovaných na okresní a krajské úrovni. V nejvyšší věkové kategorii je pak pořádáno i celostátní ústřední kolo.

Veškeré informace o matematické olympiádě naleznou zájemci na jejích oficiálních stránkách. Jsou tam uvedena zadání aktuálního ročníku, všechny potřebné termíny a další náležitosti. Příklady z minulých ročníků spolu se vzorovými řešeními představují bohatou studnici studijního materiálu.

V případě vašeho zájmu o účast ve školním kole mě neváhejte kontaktovat.

Elektronické zdroje

V dnešní době existuje naprosto nepředstavitelné množství webových stránek a dalších zdrojů, které se nějakým způsobem věnují matematice. Jejich počet rozhodně není malý, ani když se omezíme na zdroje v českém jazyce. Následujích pár odkazů tak nemůže v žádném případě poskytnout reprezentativní vzorek, jedná se spíše o jistý odraz mé osobní zkušenosti.

 • Internetová učebnice matematiky — alternativní výukový text pokrývající celou středoškolskou matematiku od Mgr. Martina Krynického.
 • Elektronický učitel — rozsáhlý pedagogický projekt RNDr. Jiřího Kocourka týkající se výuky matematiky a fyziky. Naše gymnázium má platnou licenci pro použití veškerých materiálů učiteli i žáky.
 • Materiály pro výuku matematiky — rozcestník s odkazy na velké množství dalšího studijního materiálu zpracovaného Mgr. Jaroslavem Reichlem.
 • Sbírka příkladů — obsahuje mnoho příkladů středoškolské matematiky spolu s výsledky.
 • Sbírka řešených příkladů — příklady spolu s podrobným postupem řešení.
 • Obecně lze velmi vysoko hodnotit kvalitu a spolehlivost matematických článků na Wikipedii i její české variantě. Samozřejmě se jedná o témata zpracovaná na různé úrovni—od populární přes středo- a vysokoškolskou až po vysoce specializovanou.
 • Wolfram|Alpha (v angličtině) je neocenitelný pomocník (nejen) matematiků a studentů matematiky na celém světě. Je těžko uvěřit, co vše dokáže vyřešit a jakou šíří znalostí disponuje.

Počítačové programy

Matematika a informační technologie k sobě mají určitě docela blízko, navzájem se ovlivňují a podporují. Samozřejmě, že existuje ohromné množství programů, knihoven a balíků, které se v různých odvětvích matematiky používají. Některé z nich mohou nalézt uplatnění i ve středoškolské výuce. Příklady oblastí, kde z vlastní zkušenosti vidím použití počítačových programů jako přínosné, jsou konstrukční úlohy v geometrii, vlastnosti a průběh funkcí nebo matematická statistika.

Domnívám se, že velmi rozsáhlé a propracované matematické softwarové balíky jako komerční Mathematica a Maple či volně šiřitelná Maxima jsou až příliš „velkým kalibrem“ pro naše potřeby, stejně tak jako specializovaný statistický balík okolo jazyka R (tím bych však nechtěla zvláště hluboké zájemce nijak zrazovat od jejich používání). Naopak mohu s klidným svědomím doporučit programy typu Cabri (za úplatu) nebo GeoGebra (zdarma). O podstatných rysech druhého z nich pojednávám na zvláštní stránce. Základní úlohy statistického zpracování dat lze úspěšně řešit i pomocí tabulkových kalkulátorů (Excel z kancelářského balíku Microsoft Office či Calc z OpenOffice resp. LibreOffice), jejichž použití je vyučováno v rámci předmětu Informatika.

Z vlastní zahrádky

Odkazy na materiály s matematickou tematikou, které jsem pro své studenty zpracovala:

Doplňková literatura

Matematika dokáže být velmi náročnou a seriózní vědeckou disciplínou, ale zároveň i fascinující a zábavnou aktivitou. O této druhé tváři matematiky se snaží přesvědčit své čtenáře autoři populárně naučných knih. Některé z těch, které pokládám za přístupné i středoškolským studentům, uvádím níže.

 • Prvočísla, Gracián Enrique, Dokořán (2017)
  Prvočísla stále fascinují laiky, jsou však velmi významná i pro matematiky a nevědomky jejich vlastností každodenně používáme (např. při použití šifrovaného spojení na internetu).
 • Krocení nekonečna, Ian Stewart, CPress (2014)
  Další skvělé dílo o nejrůznějších zákoutích matematiky (jehož kvalita příliš neutrpěla ani ne vždy šťastným překladem) i pro ty, kteří ji „zrovna dvakrát nemusí“ z pera vyhlášeného autora.
 • Truhlice matematických pokladů, Ian Stewart, Argo/Dokořán (2013)
  Kabinet matematických kuriozit, Ian Stewart, Argo/Dokořán (2013)
  Jak rozkrájet dort a další matematické záhady, Ian Stewart, Argo/Dokořán (2009)
  Trojice knih uznávaného britského popularizátora matematiky plná zajímavostí, překvapivých faktů, logických hříček, ale i humoru a žertíků.
 • Matematická kniha, Clifford A. Pickover, Argo/Dokořán (2012)
  Bohatě ilustrovaná kniha o matematických objevech od starých Egypťanů a Babylóňanů po žhavou přítomnost.
 • Jazyk matematiky, Keith Devlin, Argo/Dokořán (2011)
  O tom, co to vlastně je matematika, čím se zabývá a jaké prostředky používá.
 • Velká Fermatova věta, Simon Singh, Argo/Dokořán (2010)
  Strhující více než 350 let trvající historie řešení problému, jehož zadání snadno pochopí i laik, ale kompletní důkaz dokáže plně ocenit sotva hrstka nejlepších matematiků planety.
 • Kniha kódů a šifer, Simon Singh, Argo/Dokořán (2009)
  Ochrana informací nabývá v dnešním světě na důležitosti. Poutavé vyprávění o věčném souboji mezi tvůrci šifer a jejich luštiteli.
 • Neřešitelná rovnice, Mario Livio, Argo/Dokořán (2008)
  Proč máme jednoduchý vzorec pro řešení kvadratické rovnice, byly nalezeny podobné (byť složitější) formule pro rovnice třetího a čtvrtého stupně, ale pro rovnice vyšších řádů takové obecné vzorce neexistují?
 • Problémy pro třetí tisíciletí, Keith Devlin, Argo/Dokořán (2005)
  Odměna jednoho miliónu dolarů možná čeká právě na vás—stačí vyřešit jeden z uvedených matematických problémů.
 • Fraktály, Benoit Mandelbrot, Mladá fronta (2003)
  Na pomezí exaktní vědy, náhody a umění od objevitele tohoto nového a dechberoucího světa.

Zprávy s matematickou tematikou se pouze výjimečně dostanou na stránky běžných periodik. Často se naopak o matematice píše např. v časopise Scientific American (samozřejmě i jeho české verzi). Pravidelný sloupek Matematické hříčky, založený roku 1957 a po dobu čtvrtstoletí spravovaný Martinem Gardnerem, se stal přímo legendou a dle mnohých jde o nejvýznačnější počin v popularizaci matematiky vůbec.

matematika.txt · Poslední úprava: 03.09.2023 09:50 autor: Ivana Stefanová

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki