Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Action disabled: source
ma_sexta

Matematika 4.A

Hodinová dotace předmětu je 3 hodiny týdně (z toho 1 hodina je dělena na 2 skupiny).

Probírané učivo

 1. Posloupnosti a řady
  • limita posloupnosti
  • nekonečná řada
 2. Diferenciální počet
  • Elementární funkce
  • Spojitost funkce
  • Limita funkce v bodě
  • Limita funkce v nevlastním bodě
  • Užití limit funkce
  • Derivace funkce v bodě
  • Derivace elementárních funkcí
  • Pravidla pro derivaci součtu, rozdílu, součinu a podílu funkcí
  • Derivace složené funkce
  • Průběh funkce
  • Užití diferenciálního počtu
 3. Integrální počet
  • Pojem primitivní funkce, základní vzorce
  • Integrační metody
  • Určitý integrál
  • Užití integrálního počtu
 4. Opakování

Učebnice

Pro výuku matematiky používáme sadu učebnic řady Matematika pro gymnázia z nakladatelství Prometheus.

Další literatura

Pokud není uvedeno jinak, pocházejí uvedené publikace z produkce nakladatelství Prometheus. Další prameny v elektronické formě viz přehled.

ma_sexta.txt · Poslední úprava: 31.08.2019 10:40 autor: Ivana Stefanová