Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ma_tercie

Matematika 1.A

Hodinová dotace předmětu je 5 hodin týdně (z toho je 1 hodina dělená na 2 skupiny).

Probírané učivo

 1. Základní poznatky z matematiky
  • číselné obory
  • množiny
  • výroky
  • elementární teorie čísel
  • mocniny (přirozený, celý a racionální exponent)
  • mnohočleny
  • lomené výrazy
 2. Rovnice a nerovnice
  • lineární rovnice
  • kvadratické rovnice
  • soustavy rovnic
  • nerovnice
  • rovnice a nerovnice s parametrem
 3. Základy planimetrie
  • rovinné útvary
  • konstrukční úlohy
  • shodná zobrazení
  • stejnolehlost

Učebnice

Pro výuku matematiky používáme sadu učebnic řady Matematika pro gymnázia z nakladatelství Prometheus.

Další literatura

Pokud není uvedeno jinak, pocházejí uvedené publikace z produkce nakladatelství Prometheus. Další prameny v elektronické formě viz přehled.

ma_tercie.txt · Poslední úprava: 30.08.2021 12:31 autor: Ivana Stefanová

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki