Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pomucky

Pomůcky pro výuku fyziky

Při demonstračních pokusech během výkladu a v hodinách praktických cvičení se žáci setkají s řadou pomůcek. Pro některé je možná vhodné poskytnout shrnutí jejich základní vlastnosti či stručný návod k použití. Snímače a další komponenty od firmy Pasco jsou popsány na zvláštní stránce.

Svinovací metr

svinovací metrPro běžné ruční měření vzdáleností používáme svinovací metr značky Proteco o délce 3 metry. Jedná se o měřidlo třídy přesnosti II dle současných evropských norem. To znamená, že za běžných podmínek (tím je míněno při teplotě 20°C a při tahu 20 N) je zaručena odchylka měřené délky maximálně ±0,9 mm. Při odlišné okolní teplotě je možné provést korekci na základě teplotní roztažnosti materiálu. Při odchylce teploty ΔT od 20°C se úsek měřidla délky L prodlouží o ΔL = α.LT, kde α = 0,0000124.1/K je součinitel teplotní roztažnosti oceli (při odchylkách do 5°C je tedy změna délky plně rozvinutého metru menší než 0,2 mm). Stupnice na ocelovém pásku je vyznačena v cm, rozlišení je 1 mm.

PeakTech 6080

Zdroj PeakTech 6080PeakTech 6080 je stejnosměrný regulovatelný napájecí zdroj pro laboratorní použití. Jeho hlavní charakteristiky jsou:

 • kompaktní provedení bez chladicího ventilátoru,
 • ochrana výstupu proti přetížení i zkratu,
 • spojitě regulovatelné výstupní napětí 0–15 V,
 • spojitě regulovatelný výstupní proud 0–3 A,
 • indikace aktuálních hodnot výstupního napětí a proudu na číslicových displejích,
 • regulace výstupního napětí v rozmezí 15 mV (režim konstantního napětí), výstupního proudu v rozmezí 6 mA (režim konstantního proudu),
 • zvlnění a šum maximálně 1 mV, resp. 6 mA.

Veškeré ovládací prvky jsou umístěny na čelním panelu:

 1. kolébkový hlavní vypínač,
 2. knoflíkový ovladač pro nastavení napětí,
 3. indikace výstupního napětí (s rozlišením 0,1 V),
 4. knoflíkový ovladač pro nastavení proudu,
 5. indikace výstupního proudu (s rozlišením 0,01 A),
 6. výstupní zdířky (červená pro kladný pól, modrá pro záporný).

Po připojení k elektrické síti a zapnutí hlavního vypínače 1 přístroj pracuje buď v režimu konstantního napětí nebo konstantního proudu. Běžnější je první možnost—ovladač proudu 4 vytočíme na maximum a pomocí ovladače napětí 2 nastavujeme požadované výstupní napětí. Velikost odebíraného proudu závisí na připojeném elektrickém obvodu (nemůže ovšem překročit limit 3 A). Maximální přípustný proud lze regulovat ovladačem 4, např. v polovině dráhy je výstupní proud omezen na 1,5 A apod. Dosáhne-li proud nastaveného maxima, pracuje zdroj v režimu konstantního proudu. Analogicky předchozí situaci lze ovladačem 2 nastavit limit výstupního napětí. Aktuální výstupní napětí a proud jsou zobrazovány v číselné podobě na displejích 3 a 5. Napájený elektrický obvod připojujeme ke zdířkám 6, červená je pro kladnou polaritu, modrá pro zápornou.

Při práci ze zdrojem dodržujeme běžné zásady: zapínání i vypínání zdroje provádíme při rozpojeném obvodu, minimálně při prvním připojení našeho obvodu máme ovladač napětí stažen na minimum a při postupném zvyšování napětí na požadovanou hodnotu sledujeme, zda odebíraný proud nepřekračuje předpokládané hodnoty atd.

Zdroj PeakTech 6080APeakTech 6080A je inovovaný zdroj stejné firmy se stejnými základními vlastnostmi.

Na první pohled zaznamenáme zvýšené rozlišení indikátorů napětí a proudu na 10 mV/1 mA (modré LED číslicovky se lépe čtou např. při přímém slunečním světle) a skutečnost, že výstupní napětí resp. proud se dají nastavit pomocí dvojice otočných ovladačů - horní (coarse) pro hrubé a dolní (fine) pro jemné nastavení. Červená LED dioda signalizuje, zda zdroj pracuje v režimu konstantního napětí (C.V.) nebo konstantího proudu (C.C.).

Z hlediska laboratorních cvičení je použití zdroje shodné s jeho předchůdcem. Na předním panelu jsou přehledně umístěny displeje, pod nimi sekce ovládacích prvků a dole tlačítkový vypínač a svorky pro připojení zkoumaného elektrického obvodu (červená pro kladný pól a modrá pro záporný). Parametry zdroje (výstupní rozsahy a rozsahy regulace) zůstaly stejné, parazitní zvlnění a šum byly redukovány na max. 0,5 mV pro napětí a 3 mA pro proud.

Kern EMB 500-1

Výhy Kern EMB 500-1Školní váhy EMB 500-1 firmy Kern umožňují rychlé, pohodlné a dostatečně přesné vážení pro velkou většinu našich fyzikálních experimentů.

Výsledek vážení je zobrazen na LCD displeji. Rozsah vážení je 0–500 g, rozlišení pak 0,1 g. Při běžných pokojových podmínkách je zaručena linearita ±0,3 g, reprodukovatelnost vážení je 0,1 g. Miska má průměr 150 mm. Váhy jsou napájeny z baterie (případně přes externí síťový adaptér).

Obsluha je velmi jednoduchá. Na čelní panelu jsou dvě tlačítka. Pomocí ON/TARE přístroj zapneme a počkáme, až je připraven k činnosti. Zároveň proběhlo vnitřní vynulování, takže na displeji vidíme hodnotu 0,0 g. Po vložení měřeného předmětu na misku vyčkáme ustálení hodnoty a na displeji čteme výslednou hmotnost. Jednoduše lze měřit i přívažek–na misce máme předmět s prvotní hmotností, tlačítkem ON/TARE vynulujeme hodnotu hmotnosti na displeji a po přidání přívažku odečítáme přímo dodatečnou hmotnost (samozřejně není možné přesáhnout celkovou hmotnost 500 g). Po odebrání všech předmětů z vážicí misky funkci dovažování zrušíme opětovným stiskem ON/TARE. Tlačítkem OFF se přístroj vypne, stane se tak rovněž automaticky po 3 minutách nečinnosti.

Termokamera

Infračervená kamera Flir C2 je podrobněji popsána na zvláštní stránce.

Meteorologická stanice

Naše škola provozuje automatickou stanici perfect-Air 10, která měří základní meteorologické údaje, tj. venkovní teplotu, absolutní tlak vzduchu (výsledek udává po přepočtu na hladinu moře) a vlhkost vzduchu, ale také provádí základní monitorování kvality ovzduší (uvádí koncentraci polétavých prachových částic do 2,5 μm a v rozmezí 2,5–10 μm).

Výsledky měření jsou pravidelně přenášeny do počítače a jsou i součástí sítě obdobných stanic nejen v naší republice. Aktuální i archivní hodnoty naleznete pomocí odkazu http://perfect-air.com.pl/?map&lang=cs&sid=2477486914, kde tak sami můžete sledovat stav ovzduší v blízkosti školy. Kromě pěkně provedených grafů je možné si výsledky měření i stáhnout v CSV formátu a dále s nimi pracovat v tabulkovém kalkulátoru či nějakém programovacím jazyce.

pomucky.txt · Poslední úprava: 08.06.2021 15:58 autor: Ivana Stefanová

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki