Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sma_kvinta

Seminář z matematiky 3.A + 5.B

Hodinová dotace předmětu je 2 hodiny týdně. Seminář z matematiky je jedním z povinně volitelných předmětů, výuka probíhá v jedné skupině sestavené ze zájemců z obou uvedených tříd.

Probírané učivo

 • vzdálenost bodů, přímek a rovin synteticky
 • odchylky přímek a rovin synteticky
 • objemy a povrchy těles
 • vektory v prostoru, vektorový a smíšený součin
 • parametrické vyjádření přímky a roviny, obecná rovnice roviny
 • polohové úlohy v prostoru
 • metrické úlohy v prostoru
 • vyšetřování množin bodů dané vlastnosti
 • kuželosečky
 • tečny ke kuželosečkám
 • výpočty s kombinačními čísly
 • variace, kombinace, permutace bez opakování i s opakováním
 • binomická věta
 • matematická indukce
 • pravděpodobnost
 • statistika

Učebnice

Pro výuku matematiky používáme sadu učebnic řady Matematika pro gymnázia z nakladatelství Prometheus.

Další literatura

Pokud není uvedeno jinak, pocházejí uvedené publikace z produkce nakladatelství Prometheus. Další prameny v elektronické formě viz přehled.

sma_kvinta.txt · Poslední úprava: 25.07.2017 08:18 autor: Ivana Stefanová

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki