Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka

Výuka

„Nemůžete nikoho nic naučit. Můžete mu nanejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl.“ — Galileo Galilei

Veškerá pedagogická činnost školy ze zákona probíhá v souladu se schváleným školním vzdělávacím programem (ŠVP). Tento pravidelně aktualizovaný dokument určuje mj. i skladbu vyučovaných předmětů, jejich hodinové dotace a rozsah probíraného učiva v jednotlivých ročnících studia.

Matematika

Konkrétní informace o výuce matematiky (zahrnuje vyučovací předměty matematika i seminář z matematiky) naleznete pomocí odkazované stránky. Týká se to především učiva v jednotlivých třídách a seznamu doporučené i další doplňkové literatury, ale postupně budou přibývat i další aktuální zprávy.

Fyzika

Podobně jako výše uvedená sekce o matematice je zpracována i oblast výuky fyziky pro třídy, ve kterých vyučuji. Analogický je rozsah informací i jejich uspořádání.

Klasifikace

Hodnocení znalostí žáků probíhá v souladu s podmínkami nastavenými ŠVP. Klasifikace na konci každého pololetí vychází především ze známek z písemných prací a ústního zkoušení, zohledňuji však i další faktory jako průběžné znalosti a aktivita v hodinách, zpracování domácích úkolů apod. Je nutno uvážit i rozdílnou váhu jednotlivých známek, např. čtvrtletní písemná práce má na výslednou klasifikaci výrazně větší vliv než kontrolní „pětiminutovka“. Známky jsou žákům i jejich rodičům průběžně dostupné také ve školním informačním systému Bakaláři.

Informace třídního učitele

Zprávy třídního učitele mohou žáci i jejich rodiče sledovat na této stránce.

Rozvrh hodin

Můj rozvrh vyučovacích hodin pro školní rok 2023/2024: Rozvrh 2023/2024 Můžete si jej rovněž stáhnout ve formátu PDF.

Ostatní

vyuka.txt · Poslední úprava: 08.09.2023 05:15 autor: Ivana Stefanová

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki