Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


o_webu

O tomto webu

InformaceTyto stránky jsou určeny v první řadě pro mé studenty, jak je ostatně také zmíněno v úvodu. Mojí snahou bylo hlavně nabídnout smysluplný a užitečný obsah, technické otázky a grafické záležitosti pro mě byly až na druhém místě. To však neznamená, že bych na ně zcela rezignovala.

Snažila jsem se, aby stránky byly správně zobrazeny na co nejširší řadě dnes používaných zařízení. Mělo by to platit pro všechny moderní webové prohlížeče na stolních i přenosných počítačích s operačními systémy Microsoft Windows, GNU/Linux, i OS X/macOS.

K procházení webu jsou dnes široce používány tablety a mobilní telefony s operačními systémy Android a iOS. Pro tato zařízení se automaticky upraví grafický vzhled tak, aby bylo respektováno rozlišení displeje (případně i jeho orientace). Stránky by měly být správně zobrazeny správně a plně funkční.

Některé činnosti jsou vázány na použití JavaScriptu. Dnešní web si lze jen obtížně představit bez něj, a tak je velmi nepravděpodobné, že byste jeho použití měli ve svém prohlížeči zakázáno. Přesto by základní funkčnost měla být zachována i v takovém případě.

Vyhledání informací

VyhledáváníTyto mé webové stránky nemají příliš velký rozsah. Proto by nemělo být obtížné nalézt požadovanou věc (samozřejmě za předpokladu, že jsem ji na nějakou stránku umístila). Přirozeným výchozím bodem je úvodní stránka, na které se nachází rozcestník s odkazy na další stránky. Nikoliv na úplně všechny, ale na ty důležitější. Zvláště stránky věnované výuce matematiky, fyziky a programování pak obsahují řadu odkazů na další články s obsahem speciálnějšího zaměření (jako příklad by mohly sloužit osnovy předmětu pro konkrétní třídu). Libovolné téma by z úvodní stránky mělo být dostupné s maximálně jedním takovýmto mezikrokem. Návrat zpět na úvod je vždy přímočarý, stačí kliknout na moudrou sovu (logo gymnázia) nebo na název webu (tím je mé jméno) vlevo v záhlaví.

Několik ústředních stránek je dostupných také pomocí lišty rychlé navigace nahoře na úvodní stránce.

Nakonec zmíním možnost vyhledávání pomocí editačního pole vpravo v záhlaví. Zadané slovo či slovní spojení je po potvrzení klávesou Enter nebo kliknutím na symbol lupy full-textově vyhledáno ve všech dostupných stránkách. Pro vyhledávání není podstatná velikost písmen (tj. nazáleží na tom, zda vložíme Eukleidův nebo eukleidův), ale záleží na přesném konkrétním tvaru (tj. slovo fyzikálních nenalezneme po zadání fyzikální do formuláře)1). Výsledkem vyhledání je pak seznam stránek, které zadaný výraz obsahují, kliknutím můžeme přímo přejít na zvolené téma.

Technická poznámka

Po dobu tří let jsem provozovala tyto webové stránky na hostingu www.isol.cz společně s oficiálním webem školy. Postupně jsem narážela na některá omezení, proto jsem se o prázdninách roku 2017 rozhodla k migraci na server spravovaný vlastními silami. To mj. umožňuje použití protokolu HTTPS, připojení po IPv6 a řadu dalších (ne tak viditelných) vlastností.

Na druhou stranu to znamená i starost o správu serveru. Vzhledem k tomu, že údržba není prováděna specializovanými administrátory s trvalou službou, nelze vyloučit ojedinělé výpadky serveru či nefunkčnost některých částí. Vynasnažím se co nejdříve zjednat nápravu, v případě jakýchkoliv potíží budu ráda za nahlášení poruchy. Předem děkuji za pochopení.

Poděkování

Vážím si podpory, vstřícnosti a ochoty, se kterými k mému snažení vždy přistupovala kolegyně a správce školního webu Jitka Balounová.

Děkuji tvůrcům skriptovacího jazyka PHP a systému DokuWiki za veškerou práci, kterou odvedli a kterou sdílí s celosvětovou internetovou komunitou.

Nemohu zapomenout na svou rodinu, kde jsem při práci na tomto webu vždy nacházela povzbuzení, cenné rady i technickou pomoc.

1)
Vnitřní vyhledávací mechanismus není jakkoli připraven na implementaci zákonitostí ohýbání slov v lidských jazycích.
o_webu.txt · Poslední úprava: 31.08.2019 09:02 autor: Ivana Stefanová

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki